Korupcijos prevencija

Remiantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu bei kitais poįstatyminiais aktais, įgyvendinant Lietuvos Respublikos nacionalinės kovos su korupcija 2015–2025 metų programą, kiekviena Valstybės ar savivaldybės įstaiga privalo pasitvirtinti korupcijos prevencijos priemones bei jas įgyvendinti, taip pat privalomai turi būti atliekamas korupcijos tikimybės nustatymas kiekvienų metų III ketvirčiui bei teikiamos korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo ataskaitos.

Advokatų profesinė bendrija Kaminskienė ir partneriai PROTEGO, atstovaudama Valstybės bei savivaldybės įstaigas, sėkmingai diegia privalomas korupcijos prevencijos priemones.

Bendrija nesiūlo bendrųjų mokymų ar teorinių patarimų. Bendrijos kolektyvas nerengia mokslinių straipsnių korupcijos prevencijos tematika. Bendriją sudaro savo srities profesionalai kiekvieną dieną praktiškai dirbantys korupcijos prevencijos srityje. Bendrija teikia praktinę pagalbą Valstybės ar savivaldybės įstaigom/įmonėms įdiegiant ir įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones.

Diegiant ir įgyvendinant korupcijos prevencijos priemones atliekami sekantys veiksmai:

* Atliekama korupcijos pasireiškimo rizikos ir tikimybės analizė;

* Parengiamas korupcijos prevencijos tvarkos aprašas;

* Parengiamas įmonės/įstaigos darbuotojų elgesio, susijusio su korupcijos prevencija, kodeksas;

* Gali būti parengiamas šakinis darbuotojų elgesio kodeksas;

* Parengiamas korupcijos prevencijos įgyvendinimo planas;

* Pravedami įvadiniai atsakingų darbuotojų mokymai dėl korupcijos prevencijos aprašo taikymo ir korupcijos prevencijos plano vykdymo;

* Gali būti vykdomas korupcijos prevencijos nuolatinis monitoringas;

* Padedama parengti korupcijos prevencijos ataskaitas;

* Vykdomas nuolatinis korupcijos prevencijos plano tikslinimas pagal besikeičiančią įmonės/įstaigos vidaus situaciją;

* Vykdomas korupcijos prevencijos rizikos valdymo vertinimas;

* Atsakingi darbuotojai konsultuojami dėl korupcijos prevencijos plano eigos laikymosi ir korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo;

* Atliekamas teisės aktų projektų antikorupcinis vertinimas;

* Vykdomas už korupcijos prevenciją atsakingų asmenų ir visuomenės antikorupcinis švietimas;