Paslaugos

Advokatų profesinės bendrijos Kaminskienė ir partneriai PROTEGO advokatai bei teisininkai kokybiškai ir laiku gali suteikti paslaugas, kurių nebaigtinis sąrašas pateikiamas žemiau:

* Atstovavimas:

– civilinėse bei administracinėse bylose;

– arbitražo ar taikinimo procese;

– teismuose ar viešosiose institucijose (įskaitant bet neapsiribojant Viešųjų pirkimų tarnyba, ES struktūrinius fondus administruojančios institucijos, kitos kontroliuojančios institucijos);

– įvairaus pobūdžio derybose;

* Mediatoriaus paslaugos;

* Perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų konsultavimas, dokumentų projektų rengimas, atstovavimas vykdant viešuosius pirkimus;

* Viešųjų subjektų veikloje gautų skundų ir/arba pretenzijų iki teisminių ginčų nagrinėjimas – iki teisminis ginčų nagrinėjimo institutas;

* Perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų viešųjų pirkimų aprašų, tvarkų bei kitų susijusių dokumentų projektų rengimas;

* Konsultacijos bei reikiamų dokumentų projektų rengimas įgyvendinant Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 (BDAR) reikalavimus;

* Asmens duomenų apsaugos pareigūno, kaip tai numato BDAR, funkcijos atlikimas;

* Konsultacijos bei reikiamų dokumentų projektų rengimas diegiant, įgyvendinant ir vykdant korupcijos prevencijos sistemas.