korupcijos prevencija

Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO, atstovaudama Valstybės bei savivaldybės įstaigas, sėkmingai diegia privalomas korupcijos prevencijos priemones.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birželio 29 d. priėmė naują LR Korupcijos prevencijos įstatymą, kuris nuo 2022-01-01 pakeitė prieš beveik 20 metų patvirtintą korupcijos prevencijos reglamentavimą. Pagal naujosios redakcijos įstatymo reikalavimus, visas viešasis sektorius (savivaldybės, vandentvarkos įmonės, šilumos tiekėjų įmonės, atliekų tvarkytojai ir bet kokios savivaldybės ar valstybės įmonės) privalo užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo reikalavimus. Viešais sektorius privalo arba įdarbinti naujus darbuotojus (-ą) (tai reiškia patirti papildomas ženklias sąnaudas), arba suformuoti padalinius atsakingus už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą (tai reikštų dar didesnes sąnaudas), arba korupcijai atsparios aplinkos kūrimą perduoti savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijai. Visais atvejais už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys privalo turėti pakankamas teisines žinias ir tuo pat metu negali būti tiesiogiai pavaldūs vadovybei. Tačiau, nepaisant to, už pirmiau nurodytų pareigų vykdymą atsakomybė taikoma būtent vadovui.

PROTEGO teikia korupcijai atsparios aplinkos kūrimo paslaugas::

 • Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašų, pagal kuriuos nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė įmonėje ir korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plano monitoringo taisyklių projekto parengimas pagal įmonės darbuotojų vidaus struktūrą, apimtis bei poreikius;
 • Kovos su korupcija programų parengimas pritaikant konkrečiai įmonės struktūrai, veiklos būdui ir poreikiams, atsižvelgiant į įmonės steigėjo patvirtintą kovos su korupciją programą;
 • Kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo plano parengimas. Planą pritaikant tos struktūrai, veikloms, turimam finansavimui bei atsižvelgiant į įmonės steigėjo patvirtintas kovos su korupcija programas ir priemones;
 • Nuolatinis korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plano tikslinimas pagal atliekamą šio plano monitoringą ir esamą situaciją bei konsultacijos susijusios su šio plano eigos laikymusi;
 • Esamų (aktualios redakcijos) ir/ar naujų priimamų įmonės vidaus teisės aktų įvertinimas antikorupciniu požiūriu bei rekomendacijų pateikimas;
 • Privačių interesų konfliktų identifikavimas ir rekomendacijų bei konsultacijų teikimas šių konfliktų prevencijos ir valdymo klausimais;
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybės monitoringas;
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadų, kurios privalomai teikiamos steigėjui ir specialiųjų tyrimų tarnybai, rengimas.

PROTEGO nemato, negirdi, nekalba, bet žino, padaro ir pataria, todėl visa smulkesnė informacija teikiama tik klientui asmeniškai.

korupcijos prevencija

Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO, atstovaudama Valstybės bei savivaldybės įstaigas, sėkmingai diegia privalomas korupcijos prevencijos priemones.

Lietuvos Respublikos Seimas 2021 m. birželio 29 d. priėmė naują LR Korupcijos prevencijos įstatymą, kuris nuo 2022-01-01 pakeitė prieš beveik 20 metų patvirtintą korupcijos prevencijos reglamentavimą. Pagal naujosios redakcijos įstatymo reikalavimus, visas viešasis sektorius (savivaldybės, vandentvarkos įmonės, šilumos tiekėjų įmonės, atliekų tvarkytojai ir bet kokios savivaldybės ar valstybės įmonės) privalo užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo reikalavimus. Viešais sektorius privalo arba įdarbinti naujus darbuotojus (-ą) (tai reiškia patirti papildomas ženklias sąnaudas), arba suformuoti padalinius atsakingus už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą (tai reikštų dar didesnes sąnaudas), arba korupcijai atsparios aplinkos kūrimą perduoti savivaldybės tarybos antikorupcijos komisijai. Visais atvejais už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą atsakingi asmenys privalo turėti pakankamas teisines žinias ir tuo pat metu negali būti tiesiogiai pavaldūs vadovybei. Tačiau, nepaisant to, už pirmiau nurodytų pareigų vykdymą atsakomybė taikoma būtent vadovui.

PROTEGO teikia korupcijai atsparios aplinkos kūrimo paslaugas:

 • Korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo tvarkos aprašų, pagal kuriuos nustatoma korupcijos pasireiškimo tikimybė įmonėje ir korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių plano monitoringo taisyklių projekto parengimas pagal įmonės darbuotojų vidaus struktūrą, apimtis bei poreikius;
 • Kovos su korupcija programų parengimas pritaikant konkrečiai įmonės struktūrai, veiklos būdui ir poreikiams, atsižvelgiant į įmonės steigėjo patvirtintą kovos su korupciją programą;
 • Kovos su korupcija programos priemonių įgyvendinimo plano parengimas. Planą pritaikant tos struktūrai, veikloms, turimam finansavimui bei atsižvelgiant į įmonės steigėjo patvirtintas kovos su korupcija programas ir priemones;
 • Nuolatinis korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimo plano tikslinimas pagal atliekamą šio plano monitoringą ir esamą situaciją bei konsultacijos susijusios su šio plano eigos laikymusi;
 • Esamų (aktualios redakcijos) ir/ar naujų priimamų įmonės vidaus teisės aktų įvertinimas antikorupciniu požiūriu bei rekomendacijų pateikimas;
 • Privačių interesų konfliktų identifikavimas ir rekomendacijų bei konsultacijų teikimas šių konfliktų prevencijos ir valdymo klausimais;
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybės monitoringas;
 • Korupcijos pasireiškimo tikimybės nustatymo išvadų, kurios privalomai teikiamos steigėjui ir specialiųjų tyrimų tarnybai, rengimas.

PROTEGO nemato, negirdi, nekalba, bet žino, padaro ir pataria, todėl visa smulkesnė informacija teikiama tik klientui asmeniškai.