viešieji pirkimai

Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO, atstovaudama perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų interesus, per pastaruosius kelis metus, nuo viešojo pirkimo pradžios iki sėkmingo pirkimo sutarties pasirašymo, administravo šimtus skirtingų atvirų ir supaprastintų atvirų konkursų, kurių bendra vertė yra didesnė nei 100 mln. eurų.

Viešasis pirkimas, nepriklausomai nuo to ką perkate – tai išskirtinai teisinis procesas glaudžiai susijęs ir su specifinėmis, techninėmis procedūromis.
Be to, tai viena opiausių ir daugiausiai administracinių sąnaudų reikalaujanti viešojo sektoriaus darbo sritis.

PROTEGO nesiūlo teorinių paskaitų ar mokymų viešųjų pirkimų srityje, PROTEGO siūlo ilgamete patirtimi pagrįstas realias konsultacijas viešųjų pirkimų organizatoriams: dokumentų projektų rengimas nuo viešųjų pirkimų tvarkų bei reglamentų rengimo iki tiesioginio atstovavimo vykdant viešuosius pirkimus ir galiausiai prižiūrint viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Neretai pirkimo vykdytojo viešojo pirkimo komisija susideda iš darbuotojų, kurie turi kitas jiems pavestas tiesiogines darbines funkcijas. Atitinkamai neįmanoma skirti pakankamo dėmesio viešųjų pirkimų interaktyviam procesui, nes čia naujovės ir tvarkos keičia viena kitą vos ne kiekvieną dieną. Tinkamas pirkimo rezultatų pasiekimas tiesiogiai susijęs su pirkimo procedūrų įvykdymu atsižvelgiant į naujausią teisminę praktiką bei kontroliuojančių institucijų naujausius išaiškinimus, kurie keičiasi, atsinaujina vos ne kiekvieną dieną. PROTEGO kolektyvas ne tik kiekvieną dieną stebi naujoves bei jas iš karto diegia į viešojo pirkimo procesą, bet dažnu atveju formuoja didžiąją dalį viešųjų pirkimų teisminių praktikų. Dažnai žiniasklaidoje žinomi kolegos, tarsi jie būtų dalyvavę procese, aptaria viešųjų pirkimų bylas, kuriose dalyvavo PROTEGO ir kuriose būtent PROTEGO pagal naujausius reikalavimus suformuoti pirkimų dokumentai bei teisme taikoma praktika nulėmė naujos teisminės praktikos formavimą.

Jei Jums kyla bet kokio pobūdžio klausimai dėl viešojo pirkimo, pradedant nuo paraiškos parengimo, pirkimo dokumentų parengimo, atsakymų į pirkimo metu gautus klausimus parengimo, viešojo pirkimo komisijos protokolų sudarymo ir galiausiai viešojo pirkimo sutarties vykdymo, drąsiai kreipkitės į PROTEGO ir operatyviai gausite kompetentingą nuomonę dėl esamo ar būsimo viešojo pirkimo vykdymo klausimų. Tikrai ne visada pigiausia yra geriausia, todėl MES (Jūs ir PROTEGO kartu) visada rasim geriausią variantą kaip racionaliai naudojant lėšas įsigyti būtent tai ko reikia. PROTEGO nemato, negirdi, nekalba, bet žino, pataria ir padaro, todėl visa smulkesnė informacija teikiama tik klientams.

 • Konsultacijos formuojant pirkimo užduotį (techninę specifikaciją) taip, kad nebūtų ribojama konkurenciją ir tuo pat metu įsigyjama tai ko reikia
 • Konkurso sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, projekto parengimas ir, esant poreikiui, derinimas su ES struktūrinius fondus administruojančiomis institucijomis
 • Konsultacijos atsakant į tiekėjų klausimus
 • Gautų pasiūlymų teisinė analizė ir paklausimų konkurso dalyviams projektų parengimas
 • Galutinis pasiūlymų vertinimas
 • Esant poreikiui, atstovavimas iki teisminiuose ginčuose – pretenzijų nagrinėjimas. Pagal kontroliuojančių institucijų rekomendacijas, pretenzijų nagrinėjimo instituto įgyvendinimas
 • Viešojo pirkimo komisijos protokolų teisinė analizė
 • Esant poreikiui, viešojo pirkimo rezultatų gynimas ES struktūrines lėšas administruojančiose institucijose
 • Sutarties vykdymo teisinė priežiūra
 • Renkama informacija iš tiekėjo apie mokėjimo srautus ir esant poreikiui rengiami mokėjimo prašymai bei atnaujinami mokėjimo prašymų teikimo grafikai
 • Tikrinamos tiekėjo išrašytos sąskaitos
 • Sisteminama, analizuojama ir pateikiama informaciją apie sutartyje nustatytų rodiklių pasiekim
 • Dalyvavimas užsakovo ir/arba atsakingų institucijų vykdomose sutarčių vykdymo patikrose
 • Vykdoma sutarties įgyvendinimo eigos ir terminų laikymosi kontrolė
 • Esant poreikiui dalyvaujama sutarties vykdymo vadybiniuose susitikimuose
 • Esant poreikiui organizuojami susitikimai su atsakingomis institucijomis ir parengiami susitikimų protokolai
 • Esant sutarties vykdymo trikdžiams, parengiamas ir pateikiamas detalus numatomų veiksmų planas ir kontroliuojamas jo įgyvendinimas
 • Konsultuojama sutarties vykdymo eigos dokumentų surinkimo bei saugojimo klausimais
 • Parengiama sutarties įgyvendinimo galutinė ataskaita
 • Esant poreikiui, pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo rengimas
 • Esant poreikiui, atstovavimas visose teisminio ginčo instancijose

viešieji pirkimai

Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO, atstovaudama perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų interesus, per pastaruosius kelis metus, nuo viešojo pirkimo pradžios iki sėkmingo pirkimo sutarties pasirašymo, administravo šimtus skirtingų atvirų ir supaprastintų atvirų konkursų, kurių bendra vertė yra didesnė nei 100 mln. eurų.

Viešasis pirkimas, nepriklausomai nuo to ką perkate – tai išskirtinai teisinis procesas glaudžiai susijęs ir su specifinėmis, techninėmis procedūromis.
Be to, tai viena opiausių ir daugiausiai administracinių sąnaudų reikalaujanti viešojo sektoriaus darbo sritis.

PROTEGO nesiūlo teorinių paskaitų ar mokymų viešųjų pirkimų srityje, PROTEGO siūlo ilgamete patirtimi pagrįstas realias konsultacijas viešųjų pirkimų organizatoriams: dokumentų projektų rengimas nuo viešųjų pirkimų tvarkų bei reglamentų rengimo iki tiesioginio atstovavimo vykdant viešuosius pirkimus ir galiausiai prižiūrint viešojo pirkimo sutarties vykdymą. Neretai pirkimo vykdytojo viešojo pirkimo komisija susideda iš darbuotojų, kurie turi kitas jiems pavestas tiesiogines darbines funkcijas. Atitinkamai neįmanoma skirti pakankamo dėmesio viešųjų pirkimų interaktyviam procesui, nes čia naujovės ir tvarkos keičia viena kitą vos ne kiekvieną dieną. Tinkamas pirkimo rezultatų pasiekimas tiesiogiai susijęs su pirkimo procedūrų įvykdymu atsižvelgiant į naujausią teisminę praktiką bei kontroliuojančių institucijų naujausius išaiškinimus, kurie keičiasi, atsinaujina vos ne kiekvieną dieną. PROTEGO kolektyvas ne tik kiekvieną dieną stebi naujoves bei jas iš karto diegia į viešojo pirkimo procesą, bet dažnu atveju formuoja didžiąją dalį viešųjų pirkimų teisminių praktikų. Dažnai žiniasklaidoje žinomi kolegos, tarsi jie būtų dalyvavę procese, aptaria viešųjų pirkimų bylas, kuriose dalyvavo PROTEGO ir kuriose būtent PROTEGO pagal naujausius reikalavimus suformuoti pirkimų dokumentai bei teisme taikoma praktika nulėmė naujos teisminės praktikos formavimą.

Jei Jums kyla bet kokio pobūdžio klausimai dėl viešojo pirkimo, pradedant nuo paraiškos parengimo, pirkimo dokumentų parengimo, atsakymų į pirkimo metu gautus klausimus parengimo, viešojo pirkimo komisijos protokolų sudarymo ir galiausiai viešojo pirkimo sutarties vykdymo, drąsiai kreipkitės į PROTEGO ir operatyviai gausite kompetentingą nuomonę dėl esamo ar būsimo viešojo pirkimo vykdymo klausimų. Tikrai ne visada pigiausia yra geriausia, todėl MES (Jūs ir PROTEGO kartu) visada rasim geriausią variantą kaip racionaliai naudojant lėšas įsigyti būtent tai ko reikia. PROTEGO nemato, negirdi, nekalba, bet žino, pataria ir padaro, todėl visa smulkesnė informacija teikiama tik klientams.

 • Konsultacijos formuojant pirkimo užduotį (techninę specifikaciją) taip, kad nebūtų ribojama konkurenciją ir tuo pat metu įsigyjama tai ko reikia
 • Konkurso sąlygų, įskaitant pirkimo sutarties projektą, projekto parengimas ir, esant poreikiui, derinimas su ES struktūrinius fondus administruojančiomis institucijomis
 • Konsultacijos atsakant į tiekėjų klausimus
 • Gautų pasiūlymų teisinė analizė ir paklausimų konkurso dalyviams projektų parengimas
 • Galutinis pasiūlymų vertinimas
 • Esant poreikiui, atstovavimas iki teisminiuose ginčuose – pretenzijų nagrinėjimas. Pagal kontroliuojančių institucijų rekomendacijas, pretenzijų nagrinėjimo instituto įgyvendinimas
 • Viešojo pirkimo komisijos protokolų teisinė analizė
 • Esant poreikiui, viešojo pirkimo rezultatų gynimas ES struktūrines lėšas administruojančiose institucijose
 • Sutarties vykdymo teisinė priežiūra
 • Renkama informacija iš tiekėjo apie mokėjimo srautus ir esant poreikiui rengiami mokėjimo prašymai bei atnaujinami mokėjimo prašymų teikimo grafikai
 • Tikrinamos tiekėjo išrašytos sąskaitos
 • Sisteminama, analizuojama ir pateikiama informaciją apie sutartyje nustatytų rodiklių pasiekim
 • Dalyvavimas užsakovo ir/arba atsakingų institucijų vykdomose sutarčių vykdymo patikrose
 • Vykdoma sutarties įgyvendinimo eigos ir terminų laikymosi kontrolė
 • Esant poreikiui dalyvaujama sutarties vykdymo vadybiniuose susitikimuose
 • Esant poreikiui organizuojami susitikimai su atsakingomis institucijomis ir parengiami susitikimų protokolai
 • Esant sutarties vykdymo trikdžiams, parengiamas ir pateikiamas detalus numatomų veiksmų planas ir kontroliuojamas jo įgyvendinimas
 • Konsultuojama sutarties vykdymo eigos dokumentų surinkimo bei saugojimo klausimais
 • Parengiama sutarties įgyvendinimo galutinė ataskaita
 • Esant poreikiui, pretenzijų dėl netinkamo sutarties vykdymo rengimas
 • Esant poreikiui, atstovavimas visose teisminio ginčo instancijose