PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO INSTITUTAS

Viešajam subjektui (savivaldybei, savivaldybinės ar valstybinės priklausomybės įmonei ar įstaigai) gavus skundą/pretenziją, pagal kontroliuojančių ir dažnai bauginančiai skambančių institucijų pateikiamas savo esme privalomas rekomendacijas, tokį skundą/pretenziją privalo nagrinėti visų pirma kiti asmenys nei tie dėl kurių sprendimų yra gautas skundas/pretenzija. Antras ne ką svarbesnis aspektas, skundą/pretenziją privalo nagrinėti teisinę patirtį turintys asmenys/asmuo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra aiškiai konstatavęs, kad atsakant į skundą/pretenziją turi būti paminėtos visos aplinkybės bei teisiniai motyvai kurie vėliau, kilus teisminiam ginčui, galės būti naudojami nagrinėjant bylą teisme. Kitaip tariant, jei atsakant į skundą/pretenziją nėra nurodomas vienas ar kitas motyvas, teisinis argumentas, tai vėliau teismas šių motyvų ir argumentų tiesiog nepriims ir nevertins, ko pasėkoje, dėl per menkos teisinės argumentacijos, gali būti pralaimėtas visas ginčas net neatsižvelgiant į tai, kad esate teisūs. Tai galioja ir vykdant viešuosius pirkimus, pirkimo komisija neturėtų nagrinėti pirkimo metu gautų pretenzijų, tai turi daryti patirtį turintys teisininkai. Be to, bet koks skundas/pretenzija turi būti nagrinėjami ne šališkai, užtikrinant interesų konflikto nebuvimą. Tai viena iš priežasčių, kodėl PROTEGO neatstovauja jokių verslo subjektų ir taip niekada nekyla interesų konfliktai nes būtent verslo subjektai dažniausiai teikia skundus/pretenzijas dėl vienokių ar kitokių viešojo subjekto sprendimų. O teisiškai teisingai įvertinus skundą/pretenziją bei pateikus išsamius atsakymus dažnai galima apsieiti ir be laikui bei kitiems brangiems ištekliams imlių teisminių ginčų. Ir net tuo atveju jei ginčas vis tik persikėlė į teismo salę, atsakymas į skundą/pretenziją bus parengtas toks, kad iš esmės teismas jau galės įvertinti MŪSŲ (Jūs ir PROTEGO kartu) teisumą. O kadangi PROTEGO nemato, negirdi, nekalba o žino, padaro ir pataria, tai visa smulkesnė informacija bus skirta tik MUMS.

PRETENZIJŲ NAGRINĖJIMO INSTITUTAS

Viešajam subjektui (savivaldybei, savivaldybinės ar valstybinės priklausomybės įmonei ar įstaigai) gavus skundą/pretenziją, pagal kontroliuojančių ir dažnai bauginančiai skambančių institucijų pateikiamas savo esme privalomas rekomendacijas, tokį skundą/pretenziją privalo nagrinėti visų pirma kiti asmenys nei tie dėl kurių sprendimų yra gautas skundas/pretenzija. Antras ne ką svarbesnis aspektas, skundą/pretenziją privalo nagrinėti teisinę patirtį turintys asmenys/asmuo. Be to, Lietuvos Aukščiausiasis teismas ne kartą yra aiškiai konstatavęs, kad atsakant į skundą/pretenziją turi būti paminėtos visos aplinkybės bei teisiniai motyvai kurie vėliau, kilus teisminiam ginčui, galės būti naudojami nagrinėjant bylą teisme. Kitaip tariant, jei atsakant į skundą/pretenziją nėra nurodomas vienas ar kitas motyvas, teisinis argumentas, tai vėliau teismas šių motyvų ir argumentų tiesiog nepriims ir nevertins, ko pasėkoje, dėl per menkos teisinės argumentacijos, gali būti pralaimėtas visas ginčas net neatsižvelgiant į tai, kad esate teisūs. Tai galioja ir vykdant viešuosius pirkimus, pirkimo komisija neturėtų nagrinėti pirkimo metu gautų pretenzijų, tai turi daryti patirtį turintys teisininkai. Be to, bet koks skundas/pretenzija turi būti nagrinėjami ne šališkai, užtikrinant interesų konflikto nebuvimą. Tai viena iš priežasčių, kodėl PROTEGO neatstovauja jokių verslo subjektų ir taip niekada nekyla interesų konfliktai nes būtent verslo subjektai dažniausiai teikia skundus/pretenzijas dėl vienokių ar kitokių viešojo subjekto sprendimų. O teisiškai teisingai įvertinus skundą/pretenziją bei pateikus išsamius atsakymus dažnai galima apsieiti ir be laikui bei kitiems brangiems ištekliams imlių teisminių ginčų. Ir net tuo atveju jei ginčas vis tik persikėlė į teismo salę, atsakymas į skundą/pretenziją bus parengtas toks, kad iš esmės teismas jau galės įvertinti MŪSŲ (Jūs ir PROTEGO kartu) teisumą. O kadangi PROTEGO nemato, negirdi, nekalba o žino, padaro ir pataria, tai visa smulkesnė informacija bus skirta tik MUMS.