apie
mus

„Protego“ išvertus iš Lotynų kalbos reiškia „skydą“, „apsaugą“. Šiuo atveju – tai Mūsų apsaugą Jums. Po sutarties pasirašymo tampame bendru vienetu – mes, kur Jūs žinote kodėl, o Protego žino kaip.

 
 

2005 m.

Ilgametė patirtis atstovaujant klientų interesus ir taikant teisę praktikoje, patvirtino seną tiesą – teisė ir teisingumas nėra tapačios sąvokos. Todėl MES kartu nematom ko nereikia matyti, negirdim ko nereikia girdėti, nekalbam ko nereikia kalbėti. Tiesiog žinom ką reikia daryti ir tai padarom bei patariam ką reikia toliau daryti. Išmintis savaime neateina,- dar 2005 metais grupė tuo metu tik jaunų ir ambicingų teisininkų, įsteigė advokatų kontorą. Bėgant laikui ir patirčiai patvirtinant ambicijas, 2012 metais buvo įsteigta Advokatų profesinė bendrija „Sviderskis Kaminskienė ir partneriai„. Patirties dėka patvirtinus gyvenimišką tiesą – kas daro viską tas gerai nedaro nieko, buvo pasirinkta aiški strategija dirbti vardan viešojo sektoriaus teisinės apsaugos, nes viešasis sektorius rūpinasi mumis visais Lietuvos Respublikos gyventojai ir net svečiais.

 
 

2012 M.

2017 metais, įvykus struktūriniams pakeitimams, siekiant aiškiai identifikuoti savo misiją, bendrijos pavadinimas buvo pakeistas į Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO. Šiandien galime atsakingai pareikšti – MES kartu galime dirbti kompetentingai, teisingai, užtikrintai ir teisėtai. Mūsų bendrija nesiekia žinomumo, todėl nesireklamuoja, nerengia mokymų, paskaitų ar seminarų. Kodėl? Nes mes dirbame o ne aptarinėjame. Dažnai žiniasklaidoje pasirodo įvairių rezonansinių bylų aptarimas kurį pateikia žinomi kolegos, tačiau, jei skirsite kažkiek savo laiko, nesunkiai sužinosite, kad šie kolegos aptarinėja bylas (ypatingai viešųjų pirkimų) ir teisminę praktiką, kurią formuojant dalyvavo būtent mūsų bendrijos atstovai. Ir nors, esame laisvi pasirinkti kalbėti ir viešinti savo patirtį, tačiau renkamės daryti. Taigi, Jums tereikia pasirinkti ar norite atlikto darbo ar Jums teužtenka garsiai ir viešai kalbančio asmens. Jeigu norite padaryti gerai ir būti žinomi (jei tik norėsite), kad darbą atlikote puikiai, tuomet Mes Jums galime padėti.

 
 

2017 M.

16

metų patirties

apie mus

„Protego“ išvertus iš Lotynų kalbos reiškia „skydą“, „apsaugą“. Šiuo atveju – tai Mūsų apsaugą Jums. Po sutarties pasirašymo tampame bendru vienetu – mes, kur Jūs žinote kodėl, o Protego žino kaip.

 
 

2005 m.

Ilgametė patirtis atstovaujant klientų interesus ir taikant teisę praktikoje, patvirtino seną tiesą – teisė ir teisingumas nėra tapačios sąvokos. Todėl MES kartu nematom ko nereikia matyti, negirdim ko nereikia girdėti, nekalbam ko nereikia kalbėti. Tiesiog žinom ką reikia daryti ir tai padarom bei patariam ką reikia toliau daryti. Išmintis savaime neateina,- dar 2005 metais grupė tuo metu tik jaunų ir ambicingų teisininkų, įsteigė advokatų kontorą. Bėgant laikui ir patirčiai patvirtinant ambicijas, 2012 metais buvo įsteigta Advokatų profesinė bendrija „Sviderskis Kaminskienė ir partneriai„. Patirties dėka patvirtinus gyvenimišką tiesą – kas daro viską tas gerai nedaro nieko, buvo pasirinkta aiški strategija dirbti vardan viešojo sektoriaus teisinės apsaugos, nes viešasis sektorius rūpinasi mumis visais Lietuvos Respublikos gyventojai ir net svečiais.

 
 

2012 M.

2017 metais, įvykus struktūriniams pakeitimams, siekiant aiškiai identifikuoti savo misiją, bendrijos pavadinimas buvo pakeistas į Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO. Šiandien galime atsakingai pareikšti – MES kartu galime dirbti kompetentingai, teisingai, užtikrintai ir teisėtai. Mūsų bendrija nesiekia žinomumo, todėl nesireklamuoja, nerengia mokymų, paskaitų ar seminarų. Kodėl? Nes mes dirbame o ne aptarinėjame. Dažnai žiniasklaidoje pasirodo įvairių rezonansinių bylų aptarimas kurį pateikia žinomi kolegos, tačiau, jei skirsite kažkiek savo laiko, nesunkiai sužinosite, kad šie kolegos aptarinėja bylas (ypatingai viešųjų pirkimų) ir teisminę praktiką, kurią formuojant dalyvavo būtent mūsų bendrijos atstovai. Ir nors, esame laisvi pasirinkti kalbėti ir viešinti savo patirtį, tačiau renkamės daryti. Taigi, Jums tereikia pasirinkti ar norite atlikto darbo ar Jums teužtenka garsiai ir viešai kalbančio asmens. Jeigu norite padaryti gerai ir būti žinomi (jei tik norėsite), kad darbą atlikote puikiai, tuomet Mes Jums galime padėti.

 
 

2017 M.

16

metų patirties

Mediacija (taikus susitarimas)

Mediacija (lot. mediatio), tai teisinė procedūra kai tretieji asmenys šalims padeda rasti taikų sprendimo būdą, kur abi pusės būtų patenkintos rastu sprendimu. Mediacija taikoma ginče tarp dviejų, o kartais ir daugiau, šalių siekiant, visų pirma, teisiškai apsaugoti MUS (t. y. Jus ir PROTEGO kartu) ir, žinoma, minimaliomis sąnaudomis išspręsti kylantį ar kilusį teisinį ginčą susitariant taikiai be teisminių ginčų, nes ilgame teisminiame ginče ne retai laimi tik teisininkai.
PRTOEGO teikia teisinio tarpininkavimo paslaugas šalims siekiant spręsti ginčą taikiai, pataria klientui įvairiais taikaus ginčo sprendimo klausimais, esant poreikiui – atstovauja klientą ir derasi su kita ginčo šalimi. Visada siekiama geriausio ir saugiausio rezultato mūsų klientui.

Pretenzijų nagrinėjimo institutas

Viešajam subjektui (savivaldybei, savivaldybės ar valstybės įmonei, įstaigai ar juridiniam asmeniui kurį kontroliuoja valstybė ar savivaldybė) gavus skundą/pretenziją, pagal kontroliuojančių ir dažnai bauginančiai skambančių institucijų pateikiamas privalomas rekomendacijas, tokį skundą/pretenziją privalo nagrinėti, visų pirma, kiti asmenys nei tie dėl kurių sprendimų yra gautas skundas/pretenzija.
PROTEGO teikia klientams pretenzijų nagrinėjimo instituto paslaugą, kuomet bendrijos atstovai nagrinėja trečiųjų asmenų viešajam subjektui pateiktas pretenzijas bei pateikia atsakymą į jas kartu su išvadomis ir patarimais klientui apie tolimesnius veiksmus.

Atstovavimas teismuose

Jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių nusprendėte savo teisėtus interesus ginti teisme, gavote pranešimą apie prieš jus pateiktą ieškiną/skundą, tiesiog būtina kreiptis į atitinkamoje srityje turinčius patirtį advokatus.
PROTEGO teikia teisinio atstovavimo teismuose paslaugas įvairiose bylose. Klientui pristačius situaciją PROTEGO atstovauja kliento interesus sukuria strategiją ir ją įgyvendina. Esant situacijai, kurios sprendimui reikia patirties, kurios neturime – pateikiame klientui savo srities specialistus, kurie gali tinkamai ginti kliento interesus teisme.

Viešieji pirkimai

Viešasis pirkimas, nepriklausomai nuo to ką perkate – tai išskirtinai teisinis procesas glaudžiai susijęs ir su specifinėmis, techninėmis procedūromis.
PROTEGO yra viešųjų pirkimų profesionalai, galintys Jums patarti arba Jums pritarus – teisingai atlikti viešojo pirkimo procedūras.

paslaugos
Korupcijos prevencija

Pagal 2022-01-01 įsigaliojusio korupcijos prevencijos įstatymo reikalavimus, visas viešasis sektorius (savivaldybės, vandentvarkos įmonės, šilumos tiekėjų įmonės, atliekų tvarkytojai ir bet kokios savivaldybei ar valstybei priklausančios įmonės ar įstaigos) privalo užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo reikalavimus.
PROTEGO teikia korupcijos prevencijos paslaugą klientams – pagal kliento struktūrą ir poreikį sukuria tik klientui reikiamą korupcijai atsparios aplinkos kūrimo dokumentaciją, bendrauja su klientu ir pataria dėl šios aplinkos kūrimo, konsultuoja arba, esant poreikiui, rengia korupcijos pasireiškimo tikimybės išvadas.

Asmens duomenų apsaugos pareigūnas

Asmens duomenų apsaugos pareigūno, kaip tai numato BDAR, funkcijos atlikimas.

Baudžiamoji teisė

Privačių asmenų atstovavimo ir teisinės apsaugos paslaugos baudžiamosios teisės klausimais.

paslaugos
Mediacija (taikus susitarimas);

Mediacija (lot. mediatio), tai teisinė apsauga ir tarpininkavimas ginče tarp dviejų o kartais ir daugiau šalių siekiant visų pirma teisiškai apsaugoti MUS (Jūs ir PROTEGO kartu) ir žinoma minimaliomis sąnaudomis išspręsti kylantį ar kilusį teisinį ginčą susitariant taikiai be teisminių ginčų, nes ilgame teisminiame ginče ne retai laimi tik teisininkai.

Pretenzijų nagrinėjimo institutas

Viešajam subjektui (savivaldybei, savivaldybinės ar valstybinės priklausomybės įmonei ar įstaigai) gavus skundą/pretenziją, pagal kontroliuojančių ir dažnai bauginančiai skambančių institucijų pateikiamas savo esme privalomas rekomendacijas, tokį skundą/pretenziją privalo nagrinėti visų pirma kiti asmenys nei tie dėl kurių sprendimų yra gautas skundas/pretenzija.

Atstovavimas teismuose

Jei dėl vienokių ar kitokių priežasčių nusprendėte, kad savo teisėtus interesus reikia ginti teisme, ar gavote pranešimą apie prieš jus pateiktą ieškinį/skundą, tiesiog būtina kreiptis į atitinkamoje srityje turinčius patirtį advokatus.

Viešieji pirkimai

Viešasis pirkimas, nepriklausomai nuo to ką perkate, paslaugas, darbus ar prekes, tai išskirtinai teisinis procesas glaudžiai susyjąs ir su specifinėmis, techninėmis procedūromis.

Korupcijos prevencija

Pagal Naujo įstatymo reikalavimus, visas viešasis sektorius (savivaldybės, vandentvarkos įmonės, šilumos tiekėjų įmonės, atliekų tvarkytojai ir bet kokios savivaldybinės ar valstybinės priklausomybės įmonės) privalo užtikrinti korupcijai atsparios aplinkos kūrimo reikalavimus.

Asmens duomenų apsauga

Asmens duomenų apsaugos pareigūno, kaip tai numato BDAR, funkcijos atlikimas.

Baudžiamoji teisė

Privačių – fizinių asmenų atstovavimo ir teisinės apsaugos paslaugos baudžiamosios teisės klausimais, nes baudžiamoji atsakomybė skirta tik realias nusikalstamas veikas įvykdžiusiems, bet ne Jums.

KORUPCIJOS PREVENCIJA

 
 

Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO, atstovaudama Valstybės bei savivaldybės įstaigas, sėkmingai diegia privalomas korupcijos prevencijos priemones.

daugiau

VIEŠIEJI PIRKIMAI

Advokatų profesinė bendrija APB PROTEGO, atstovaudama perkančiųjų organizacijų ir perkančiųjų subjektų interesus, per pastaruosius kelis metus, nuo viešojo pirkimo pradžios iki sėkmingo pirkimo sutarties pasirašymo, administravo šimtus skirtingų atvirų ir supaprastintų atvirų konkursų, kurių bendra vertė yra didesnė nei 100 mln. eurų.

daugiau